Thánh lễ bế mạc Năm thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại giáo phận Ban Mê Thuộtbế mạc Năm thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại giáo phận Ban Mê Thuột

<