Trực tiếp: Thánh lễ bế mạc Đại hội hành hương Thánh Mẫu Trà Kiệu năm 2019

Thánh lễ bế mạc Đại hội hành hương Thánh Mẫu Trà Kiệu – 2019

Kỷ niệm 134 năm Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu

<