Lịch Công giáo năm 2020

Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức và rước lễ lần đầu – Rước lễ trọng thể sẽ được cử hành vào lúc 17g30 thứ Bảy, ngày 25 tháng 05 năm 2019. Tại Vương Cung Thánh đường Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.