Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức và rước lễ lần đầu tại Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn 2019

Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức và rước lễ lần đầu – Rước lễ trọng thể sẽ được cử hành vào lúc 17g30 thứ Bảy, ngày 25 tháng 05 năm 2019. Tại Vương Cung Thánh đường Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

<