Thánh Lễ An Táng Cha Phêrô Tạ Văn Đức ngày 18/3/2019

Lịch Công Giáo Năm 2021

Thánh Lễ An Táng Cha Phêrô Tạ Văn Đức Tại Giáo Xứ Hoàng Châu vào lúc 08 giờ 30 Ngày 18.03.2019. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục Giáo Phận Phú Cường Chủ tế.