Thánh lễ an táng Cha Phêrô Maria NGUYỄN VĂN DUYỆT

Thánh lễ an táng Cha Phêrô Maria NGUYỄN VĂN DUYỆTThánh lễ an táng Cha Phêrô Maria NGUYỄN VĂN DUYỆT

Linh Mục Phêrô Maria NGUYỄN VĂN DUYỆT

Sinh ngày 06 tháng 7 năm 1941 Tại Giáo xứ Mẫu Lâm, Giáo hạt Nhân Hòa, Giáo phận Vinh (xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) Cha Đã được Chúa gọi về hồi 05h20’ Thứ Ba, ngày 09 tháng 6 năm 2020 (nhằm ngày 18 tháng 4 năm Canh Tý) Hưởng thọ 79 tuổi, 41 năm linh mục.

Thánh lễ An táng Cha Phêrô Maria được cử hành vào lúc 08h00′, Thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2020 tại Nhà thờ Giáo xứ Thanh Sơn, Giáo hạt Nhân Hòa, Giáo phận Vinh (xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

<