Lịch Công giáo năm 2020

Cha cố Phao lô NGUYỄN VĂN OANH (Oanh Sông Lam) sinh ngày 8/4/1947, tại Nghệ An, thụ phong linh mục ngày 25/11/1975. Đã được Chúa gọi về lúc 04h30 thứ 4 ngày 29/5/2019 hưởng thọ 72 tuổi, với 44 năm linh mục.