Linh mục GIOAN PHẠM HOÀNG SINH, OP. Châm ngôn Tu trì : “Thầy gọi anh em là bạn hữu” (Ga 15,15).Sinh ngày : 22/01/1972 tại Sài Gòn.Khấn dòng : 29/09/1994 tại Tu viện Mai Khôi, Quận 3.Chịu chức Linh mục : 09/07/2002 nhà thờ Santo Domingo, Quezon Philippin.đã về Nhà Cha lúc 22g30, thứ Tư, ngày 20/11/2019.

Thánh lễ an táng Cha Gioan Phạm Hoàng Sinh được cử hành vào lúc 8h30, thứ Bẩy ngày 23/11/2019 tại giáo xứ Mai Khôi. 

<