Thánh lễ an táng Cha Cố Antôn Ngô Kim Trạng vào lúc 08h00 sáng thứ Sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2020. Do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ – Nguyên Giám Mục giáo phận Phú Cường chủ tế. Tại Trung Tâm Mục Vụ – Giáo Phận Phú Cường. Thi hài Cha Antôn Ngô Kim Trạng được an táng tại nghĩa trang linh mục giáo phận Phú Cường (trong khu vực nghĩa trang của giáo xứ Bến Sắn).Thánh Lễ An Táng Cha Antôn Ngô Kim Trạng

<