CHA GIUSE HOÀNG KIM ĐẠI
Linh mục hưu dưỡng Giáo Phận Vĩnh Long.

– Sinh năm: 1945 tại: Thủy Nhai – Bùi Chu – Giáo phận Bùi Chu
– Thụ phong Linh Mục :1972
Đã được Chúa gọi về lúc 08 giờ 20 Thứ bảy, ngày 18 tháng 8 năm 2018, tại Nhà Hưu Dưỡng Linh mục Giáo phận, hưởng thọ 73 tuổi, với 46 năm Linh Mục.

Nghi thức Tẩn Liệm lúc 19 giờ 00 Thứ bảy, ngày 18 tháng 8 năm 2018, tại Nhà Hưu Dưỡng. Linh cửu Cha Giuse được quàn tại Nhà thờ Phường 4, Tp. Vĩnh Long.

Thánh lễ An Táng tại Nhà Thờ Chánh Tòa, lúc 09 giờ 30 Thứ hai, ngày 20 tháng 8 năm 2018.Thánh Lễ An Táng Cha Giuse Hoàng Kim Đại

<