Thánh Lễ

video

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 17-10-2021

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 17-10-2021 - Thánh lê Chúa Nhật 29 TN năm B Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp...
Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùngvideo

Giáo phận Phan Thiết trực tiếp Thánh Lễ

Giáo phận Phan Thiết trực tiếp Thánh Lễ, Giáo phận Phan Thiết lễ trực tuyến Giáo phận Phan Thiết lễ trực tuyến vào lúc  6h00
video

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 16-10-2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 16-10-2021 – Thánh lẽ trực tuyến Thứ Bảy Tuần 28 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp...
Trực tiếp Thánh Lễ ngày hôm nayvideo

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 15-10-2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 15-10-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Sáu Tuần 28 TN - Thánh Têrêsa Giêsu, Tiến sĩ Hội thánh Lưu...
Trực tiếp Thánh Lễ hàng ngàyvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 14-10-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 14-10-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Năm Tuần 28 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp...
Trực tiếp Thánh lễ Thứ Tư – Thánh lễ trực tuyến thứ Tư hằng Tuầnvideo

Trự tiếp Thánh Lễ ngày 13-10-2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 13-10-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Tư Tuần 28 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp...
Trực tiếp Thánh lễ hôm nayvideo

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 12-10-2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 12-10-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Ba Tuần 28 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp...
video

Trực tiếp Thánh lễ ngày 11-10-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 11-10-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Hai Tuần 28 TN - Thánh Gioan XXIII, Giáo hoàng Lưu ý tham...

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 10-10-2021

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 10-10-2021 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 28 Thường niên, Năm B Lưu ý tham dự thánh...
video

Trực tiếp Thánh lễ ngày 9-10-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 9-10-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Bảy Tuần 27 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp...
Trực tiếp Thánh Lễ ngày hôm nayvideo

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 8-10-2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 8-10-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Sáu Tuần 27 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp...
Trực tiếp Thánh lễ Thứ Tư – Thánh lễ trực tuyến thứ Tư hằng Tuầnvideo

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 6-10-2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 6-10-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Tư Tuần 27 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp...

Tin/ bài mới đăng

Có thể bạn muốn xem