Các Giám Mục Dâng Hương Kính Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu.

Trực tiếp Thánh lễ Bế mạc Hội nghị thường niên kỳ II – 27/9/2018

 

Trực tiếp Thánh lễ Bế mạc Hội nghị thường niên kỳ II – 27/9/2018