Hội nghị thường niên 2020: Phỏng vấn Đức cha Chủ tịch HĐGMVN

WHĐ (13.10.2020) – Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh – Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trả lời phỏng vấn về:

– Những nét chính yếu của Hội nghị thường niên 2020

– Năm thánh của Tổng Giáo phận Huế

– Đền thánh Đức Mẹ La Vang

– Lũ lụt miền TrungPhỏng vấn Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh

Truyền thông HĐGMVN

<