Trực tiếp Thánh Lễ

Phỏng vấn Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long: Tái cơ cấu giáo xứ để loan báo Tin MừngPhỏng vấn Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long