Sáng nay, ngày 08.12.2019, rất đông công an, an ninh xông vào khu vực VRLH, đập phá đồ đạc, cấm cản bà con VRLH không được dựng hang đá trên chính mảnh đất của bà con. Người dân VRLH đã phản đối hành vi sai trái này.

<