Lịch Công Giáo Năm 2021

Nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của Đức Tân Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn sẽ được trực tuyến vào lúc 20g00 ngày 8-10-2017.Nghi thức Tuyên thệ của Đức Tân Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn