Nghi thức tiễn biệt Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Long

Nghi thức tiễn biệt Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Long

Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Long Nguyên Chưởng Ấn Giáo Phận Ban Mê Thuột đã an nghỉ trong Chúa lúc 00 giờ 25 phút Thứ Ba, ngày 02 tháng 06 năm 2020 Tại Toà Giám mục Ban Mê Thuột, hưởng thọ 76 tuổi, với 48 năm Linh mục

<