1. Hình ảnh thánh lễ an táng Cha cố Phaolô Trần Hữu Phúc
  2. Video: Thánh Lễ An Táng Cha Cố PhaoLô Trần Hữu Phúc
Trực tiếp Thánh Lễ