NGHI THỨC TẨN LIỆM CHA PHÊRÔ MAI VĂN KHƯƠNG

Trực tiếp Thánh Lễ

Cuộc đời quả là vô thường. Nay người mai ta, không ai thoát khỏi vòng sinh-lão-bịnh-tử. Tuy nhiên, cha Phêrô lại là một ngoại lệ, ngài đã ra đi một cách bất ngờ, để lại những thương tiếc vô ngần cho người ở lại, nhưng cũng nhắn gửi đến mỗi người thông điệp quý giá về kiếp nhân sinh.

Được biết, Cha Phêrô được Chúa gọi về lúc 21:30 trên đường đi dâng lễ trở về hôm 10/10/2020 sau 32 ngày được phong chức Linh Mục tại Giáo phận Thanh Hóa.Cha Phêrô Mai Văn Khương

NGHI THỨC TẨN LIỆM CHA PHÊRÔ MAI VĂN KHƯƠNG
Thánh lễ an táng Cha Phêrô Mai Văn Khương

Xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương đón nhận cha Phêrô vào trong cung lòng của Ngài.