Nghi thức tẩn liệm, nhập quan và phát tang Cha Phêrô Hoàng Kym

Linh mục PHÊRÔ HOÀNG KYM nguyên tổng Đại Diện giáo phận Qui Nhơn được Chúa gọi về lúc 10:15 ngày 12.05.2020 tại Sài Gòn

Nghi thức tẩn liệm, nhập quan và phát tang Cha Phêrô Hoàng Kym

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ CHA PHÊRÔ HOÀNG KYM – NGUYÊN TỔNG ĐẠI DIỆN GIÁO PHẬN QUI NHƠN

I – THỨ BA, NGÀY 12/5/2020
19g00 : Đón tiếp thi hài
20g00 : Thánh lễ đưa chân – Canh thức cầu nguyện.

II – LỄ VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN : Từ ngày 13/5/2020 đến ngày 14/5/2020

1. Thứ Tư, ngày 13/05/2020.

BUỔI SÁNG:
05g00 : Thánh Lễ – Cầu nguyện – Viếng xác.
07g00 : Thánh Lễ – Cầu nguyện – Viếng xác.
09g00 : Thánh Lễ – Cầu nguyện – Viếng xác.

BUỔI CHIỀU:
15g00 : Thánh Lễ – Cầu nguyện – Viếng xác.
17g00 : Thánh lễ – Cầu nguyện – Viếng xác.
19g00 : NGHI THỨC NHẬP QUAN – THÁNH LỄ.
20g00 : Canh thức cầu nguyện.

2. Thứ Năm, ngày 14/05/2020.

BUỔI SÁNG:
05g00 : Thánh Lễ – Cầu nguyện – Viếng xác.
07g00 : Thánh Lễ – Cầu nguyện – Viếng xác.
09g00 : Thánh Lễ – Cầu nguyện – Viếng xác.

BUỔI CHIỀU:
15g00 : Thánh Lễ – Cầu nguyện – Viếng xác.
17g00 : Thánh lễ – Cầu nguyện – Viếng xác.
19g00 : Thánh lễ – Cầu nguyện – Viếng xác.
20g00 : Canh thức cầu nguyện.

III – THÁNH LỄ AN TÁNG : Thứ Sáu, ngày 15/5/2020
04g45 : Di quan từ Chủng viện ra Nhà Thờ Chính Toà.
05g00 : THÁNH LỄ AN TÁNG (Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi chủ tế)
06g30 : Nghi thức tiễn biệt và Di quan về Làng Sông.
08g00 : Tập trung tại Chủng viện Làng Sông – Viếng nhà nguyện và cầu nguyện.
08g30 : Di Quan về nghĩa trang linh mục Làng Sông – Nghi thức Hạ huyệt.

<