Nghi Thức Phong Chức Linh Mục TGP Sài Gòn 2019

DANH SÁCH PHÓ TẾ

Lãnh chức linh mục ngày 07/06/2019

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN GIÁO XỨ GIÁO HẠT
KHÓA 13
1 Đaminh Hà Minh Hoàng Nhật Thạch Đà Xóm Mới
2 Gioan B. Phạm Tuấn Thiện Lam Sơn Xóm Mới
KHÓA 14
3 Phêrô Nguyễn Xuân Đài Tân Hưng Hóc Môn
4 Giuse Nguyễn Ngọc Duy Công Thành Thủ Thiêm
5 Giuse Nguyễn Thuận Hải Jeanne d’Arc SG – Chợ Quán
6 Đaminh Lưu Nhuận Hiển Thạch Đà Xóm Mới
7 Phêrô Mai Phi Hổ Tân Phú Tân Sơn Nhì
8 Giuse Lê Quốc Hùng Chính Lộ Gia Định
9 Phêrô Hoàng Vương Huynh Bình Thuận Tân Sơn Nhì
10 Giuse Nguyễn Tấn Lộc Phát Diệm Phú Nhuận
11 Phêrô Nguyễn Quốc Phong Hà Nội Xóm Mới
12 Giuse Nguyễn Hữu Phước Bình Thuận Bình An
13 Phaolô Hoàng Anh Quốc Tân Phú Tân Sơn Nhì
14 Giuse Nguyễn Ngọc Tâm Bình An Bình An
15 Phanxicô X. Phan Minh Thuận Thánh Khang Thủ Đức
16 Gioan B. Nguyễn Trọng Tín Phú Trung Tân Sơn Nhì
17 Phêrô Nguyễn Đức Trọng Xóm Chiếu Xóm Chiếu
18 Giuse Phạm Quang Vũ Tam Hải Thủ Đức
<