Cha PHÊRÔ MAI VĂN KHƯƠNG Sinh ngày 25 tháng 05 năm 1983 tại Quang Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa, đã được Chúa gọi về Lúc 21g30 thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2020 (nhằm ngày 24 tháng 08 năm Canh Tý) Hưởng Dương 37 tuổi

THÁNH LỄ AN TÁNG VÀ NGHI THỨC TIỄN BIỆT được cử hành vào hồi 9h00 Thứ Hai, ngày 12 tháng 10 năm 2020 tại nhà thờ Giáo họ Quang Tân, Gx. Đa Phạn, Giáo phận Thanh Hóa. (thôn Quang Tân, Quang Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) do Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường Giám mục giáo phận Thanh Hóa chủ sự. Thi hài cha Phêrô Mai Văn Khương được mai táng tại đất thánh giáo họ Quang Tân, Giáo Xứ Đa Phạn.

Được biết, Cha Phêrô được Chúa gọi về lúc 21:30 trên đường đi dâng lễ trở về hôm 10/10/2020 sau 32 ngày được phong chức Linh Mục tại Giáo phận Thanh Hóa. (xem Video Thánh lễ Truyền Chức ngày 8-9-2020)

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương đón nhận cha Phêrô vào trong cung lòng của Ngài.Nghi thức Hạ Huyệt tiễn biệt Cha Phêrô Mai Văn Hướng

<