Mừng sinh nhật nước Trời lần thứ 187 Cha Thánh Phêrô Lê Tùy

ĐÊM HOAN CA – MỪNG SNH NHẬT NƯỚC TRỜI LẦN THỨ 187 CHA THÁNH PHÊRÔ LÊ TÙY NĂM 2020

Mừng sinh nhật nước Trời lần thứ 187 Cha Thánh Phêrô Lê Tùy

<