Ngày 11/10 năm nay, trong niềm vui hân hoan mừng 185 năm ngày sinh nhật của Cha Thánh Phêrô Lê Tùy, hàng người đã đến từ rất sớm để xếp hàng vào thăm viếng, cầu nguyện và hôn xương kính Cha Thánh. Hòa trong không khí của Năm Thánh tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, tại quảng trường chính của Nhà thờ, cũng diễn ra giờ tìm hiểu về các Thánh Tử Đạo Việt Nam qua video nhân dịp mừng 30 năm các Ngài được tôn phong lên bậc Hiển Thánh.

<