Lễ Ngọc Khánh 60 Năm Linh Mục Cha GB ETCHARREN

Video Thánh Lễ Mừng Ngọc Khánh 60 năm Linh mục của Cha Jean Baptiste EtcharrenLễ Ngọc Khánh 60 Năm Linh Mục Cha GB ETCHARREN

<