Lễ Khâm Niệm, Di Quan Và Thánh Lễ Phát Tang l Lễ Tang Đức Cha Phanxico xavie Nguyễn Văn Sang

Lễ giỗ Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang
Lễ giỗ Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang
<