Giới thiệu quý thầy tiến chức – Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế (08/12/2020)
Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ – Giám mục Giáo phận Thái Bình sẽ truyền chức Linh mục và Phó tế, tại quảng trường Nhà Chung Giáo phận Thái Bình vào hồi 08g00, thứ Ba, ngày 08/12/2020.

<