Giây phút chính thức là giám mục giáo phận Thanh Hóa

<