Trực tiếp Thánh Lễ

Giây phút chính thức là giám mục giáo phận Thanh Hóa