Giáo phận Phan Thiết trực tiếp Thánh Lễ

Giáo phận Phan Thiết trực tiếp Thánh Lễ, Giáo phận Phan Thiết lễ trực tuyến

Giáo phận Phan Thiết lễ trực tuyến vào lúc: Thánh lễ trực tuyến: LỄ VỌNG ĐÊM GIÁNG SINH do Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế vào lúc 21 giờ 00 Thứ sáu ngày 24-12-2021
Tại nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết

Ngày Thường

Chúa Nhật

Trực tiếp Thánh lễ hằng ngày

<