Giáo phận Long Xuyên trực tiếp Thánh Lễ

Lịch Công Giáo Năm 2021

Giáo phận Long Xuyên trực tiếp Thánh Lễ, trực tuyến sự kiện Tuần Thánh 2020 tại giáo phận Long Xuyên