Giáo phận Đà Lạt trực tiếp Thánh Lễ

Lịch Công Giáo Năm 2021

Giáo phận Đà Lạt trực tiếp Thánh Lễ hôm nay Chúa Nhật, ngày 26-4-2020