Giáo phận Cần Thơ trực tiếp Thánh Lễ

Giáo phận Cần Thơ trực tiếp Thánh Lễ, Truyền hình trực tuyến sự kiện tại giáo phận Cần Thơ, Giáo phận Cần Thơ 2020

Trực tiếp Thánh Lễ

Thánh Lễ Trực Tuyến – 18g30 – THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH – 16.4.2020