Đêm Nhạc gặp gỡ & giao lưu Linh mục NGUYỄN SANG – TIẾNG HÁT VÌ NGƯỜI NGHÈO – Cùng đồng hành với đêm nhạc là ca sĩ Giao Linh , ca sĩ Nguyên Thanh và MC Thanh Tâm

<