Lịch Công Giáo Năm 2021

Trong 25 làm Gm. Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã để lại 1 gia tài đồ sộ. Đức Hồng Y đã phong chức cho 3 giám mục….