Đức Thánh Cha xin lỗi vì đã làm tấm gương xấu

Theo tờ Reuters, trong bài phát biểu mừng năm mới gửi tới cộng đoàn tham dự tại quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC thừa nhận đã mất kiên nhẫn với người phụ nữ trên.

“Rất nhiều lần chúng ta mất kiễn nhẫn. Ta cũng vậy”, ĐTC nói.

Sau đó, Đức Thánh Cha nói: ” Ta xin lỗi vì đã làm tấm gương xấu”.

<