THỨ NĂM 21 THÁNG 11 NĂM 2019

BANGKOK

09:00 Nghi thức đón tiếp tại Toà nhà Chính phủ

09:15 Gặp Thủ tướng tại “Phòng Ngà Thân Hữu – Inner Ivory Room” của Toà nhà Chính phủ

09:30 Gặp quan chức chính quyền, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại Hội trường “Inner Santi Maitri” của Toà nhà Chính phủ

Diễn văn của Đức Thánh Cha

10:00 Thăm Đức Tăng Thống của Phật giáo tại Chùa Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram Temple

Lời chào của Đức Thánh Cha

11:15 Gặp nhân viên của Bệnh viện Công giáo Thánh Louis

Lời chào của Đức Thánh Cha

12:00 Thăm các bệnh nhân và người khuyết tật tại Bệnh viện Công giáo Thánh Louis

Ăn trưa tại Tòa Sứ Thần

17:00 Thăm riêng Quốc Vương Maha Vajiralongkorn “Rama X” tại Cung điện Hoàng gia Amphorn

18:00 Thánh lễ tại sân vận động Quốc gia

Bài giảng của Đức Thánh Cha

<