Nghi thức tuyên xưng đức tin của Tân Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng Vào lúc 18giờ ngày 10.12.2019 tại Nhà nguyện Đại chủng viện Thánh Giuse Sài GònĐức TGM Giuse Nguyễn Năng Tuyên Xưng Đức Tin

<