ĐTGM GIUSE NGUYỄN NĂNG THĂM CÔNG TRÌNH TRÙNG TU NHÀ THỜ ĐỨC BÀ SÀI GÒNĐức TGM Giuse Nguyễn Năng thăm Công trình trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

“𝐿𝑎̀𝑚 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑒̃ 𝑑𝑒̂̃ ℎ𝑜̛𝑛. 𝐶𝑜̀𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑢 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔, 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑢̛̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑚𝑦̃ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑜̂𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜̛̀ đ𝑎̃ ℎ𝑜̛𝑛 140 𝑛𝑎̆𝑚 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖, 𝑡ℎ𝑖̀ đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑜́ ℎ𝑜̛𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢”
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã nhận định như thế khi thị sát việc trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn vào chiều thứ Sáu 07.02.2020.

👉Mọi sự đóng góp xin vui lòng gửi về Tòa Tổng Giám Mục, 180 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3, lầu 2, phòng 222
hoặc tài khoản của linh mục Tổng Đại Diện – Trưởng Ban trùng tu:
Tên chủ tài khoản: HO VAN XUAN
Ngân hàng: VIETCOMBANK
VNĐ: 007. 100. 105. 7714
USD: 007. 137. 013. 0467
EURO: 007. 114. 032. 2269
SUISSE: 007. 139. 086. 6790
SWIFT: BFTVVNVX007
CIF: 0065185

<