Sáng thứ Năm ngày 7-1-2021 Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã đi thị sát Công trình Trùng tu Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.Đức TGM Giuse Nguyễn Năng đặt viên ngói âm dương đầu tiên

<