Đức tân TGM Giuse Nguyễn Năng trả lời phỏng vấn về sứ vụ mới

Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục TGP Sài Gòn đã trả lời phỏng vấn trên kênh Truyền thông TGP Sài Gòn ngày 21-10-2019, tại phòng khách Giáo phận Phát Diệm.Đức tân TGM Giuse Nguyễn Năng trả lời phỏng vấn về sứ vụ mới

<