ĐTC gởi thư cho người dân Ý giữa cảnh tang thương kinh hoàng vì Virus Corona

Đức Giáo Hoàng gởi thư cho người dân Ý giữa cảnh tang thương kinh hoàng do coronavirus gây ra

<