Đôi lời cảm ơn của Đức giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường

<