Di quan Linh Cữu Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ

Nghi thức di quan linh cữu cố Linh mục Giuse vào nhà thờ.

Linh Mục Giuse Lưu Thanh Kỳ

Quản xứ Giáo xứ Phước Bình, Giáo hạt Phước Long

Đã an nghỉ trong Chúa

Lúc 9 giờ 00 thứ Bảy, ngày 11 tháng 07 năm 2020

Tại Cộng đoàn Đắc Lộ, Dòng Tên

Hưởng thọ 67 tuổi, với 22 năm Linh mục

Nghi thức tẩn liệm: 8 giờ 00 Thứ Tư, ngày 15 / 07 / 2020

Tại nhà thờ Giáo xứ Phước Bình

Thánh lễ an táng: 09g00 Thứ Tư, ngày 15 / 07 / 2020

Tại nhà thờ Giáo xứ Phước Bình

Do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự

An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Phước Bình – Ban Mê ThuộtDi quan Linh Cữu Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ

<