Di quan Linh Cữu Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ

Nghi thức di quan linh cữu cố Linh mục Giuse vào nhà thờ.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Linh Mục Giuse Lưu Thanh Kỳ

Quản xứ Giáo xứ Phước Bình, Giáo hạt Phước Long

Đã an nghỉ trong Chúa

Lúc 9 giờ 00 thứ Bảy, ngày 11 tháng 07 năm 2020

Tại Cộng đoàn Đắc Lộ, Dòng Tên

Hưởng thọ 67 tuổi, với 22 năm Linh mục

Nghi thức tẩn liệm: 8 giờ 00 Thứ Tư, ngày 15 / 07 / 2020

Tại nhà thờ Giáo xứ Phước Bình

Thánh lễ an táng: 09g00 Thứ Tư, ngày 15 / 07 / 2020

Tại nhà thờ Giáo xứ Phước Bình

Do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự

An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Phước Bình – Ban Mê ThuộtDi quan Linh Cữu Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ