Lịch Công giáo năm 2020

Đêm thánh ca – Hát về tình Cha Nghĩa Mẹ tại Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn ngày 6/5/2918