Lịch Công Giáo Năm 2021

ĐÊM DIỄN NGUYỆN – Đức Mẹ Tàpao tháng 05/2018 lúc 18h30 tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao Giáo phận Phan ThiếtĐÊM DIỄN NGUYỆN - Đức Mẹ Tàpao