Trực tiếp: Đại Lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô 2018 tại Vatican

<