Đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời tại Giang Sơn 2019

ĐẠI LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI – NGÀY 15/08/2019 tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Giang Sơn.

<