Trực tiếp Thánh Lễ

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục cho 11 thầy Phó Tế tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh vào lúc 19h ngày 3/6/2019. Thánh lễ do Đức cha giáo phận Bắc Ninh chủ sựThánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Bắc Ninh 2019