Trực tiếp Thánh Lễ

Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh chúc mừng Giáo Phận Hải phòng nhân ngày khánh thành TTMV