Camera quan sát ghi lại cảnh Đốt Nhà Thờ Giáo Xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Cận cảnh âm mưu đốt nhà thờ Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tại Sài Gòn

<