Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ – Giám mục Giáo phận Thái Bình sẽ truyền chức Linh mục và Phó tế, tại quảng trường Nhà Chung Giáo phận Thái Bình vào hồi 08g00, thứ Bảy, ngày 07/12/2019.

<